Programma


 

     
09.00   Ontvangst met koffie/thee
     
09.30   Opening door dagvoorzitter

 

 

Maurice Essers, Advocaat, Essers Advocaten

     
   

BELEID EN PRAKTIJK

     
09.40  

Aanbestedingspraktijk
Wouter Stolwijk, Voormalig directeur PIANOo en Maxime Verhagen, Voorzitter Bouwend Nederland Blikken terug op de herziening van de Aanbestedingswet en de gevolgen daarvan voor aanbestedingspraktijk en aanbestedingsbeleid en gaan in op nieuwe opgaven voor wetgever en praktijk.

 

Reactie : 

Anne Fischer-Braams, Advocaat, Maasdam Broers Fischer advocaten 
  

   

 

 

 

 

       
10.30   Gelegenheid tot stellen van vragen en mogelijkheid tot discussie
     
10.45   Koffie- en theepauze
     
   

OVERZICHT RECHTSONTWIKKELINGEN

     
11.15  

Rechtsontwikkelingen afgelopen 12 maanden
Overzicht van aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie in Nederland van het afgelopen jaar

 

Jan Michiel Hebly, Advocaat, Houthoff Buruma

     
12.00   Gelegenheid voor het stellen van vragen
     
12.10   Lunch
     
13.00   Overzicht van adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts van het afgelopen jaar

Babette Blaisse-Verkooijen,
 Advocaat, Pot Jonker Advocaten 
     
13.20   Vragen
     
13.30   Overzicht van aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie in Europa van het afgelopen jaar
U hoort de recente rechtspraak van het Hof van Justitie, waaronder het arrest in de zaak Connexxion/Staat en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse praktijk.

Pieter Kuypers, Advocaat AKD en hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen
     
13.55   Vragen 
     
14.15   Publiek-publieke samenwerking
    De diverse vormen van publiek-publieke samenwerking (inbesteding, quasi-inbesteding en samenwerking in openbaar belang) in de herziene Aanbestedingswet en hun verhouding tot de aanbestedingsplicht worden door Ingrid van den Berge toegelicht.

Ingrid van den Berge, Advocaat, Nysingh
     
14.40   Vragen
     
14.45   Doorloop naar tweede ronde sessies (gelegenheid om koffie of thee mee te nemen naar de sessie)
     
14.50   Interactieve sessies
   

Sessie A: Beoordelingssystemen en gunningscriteria

   

U hoort op welke wijze bepaald kan worden welke inschrijving de economisch meest voordelige inschrijving is en hoe een doelmatig en rechtmatig beoordelingssysteem er sinds de herziening van de Aanbestedingswet uit moet zien.


Gijs Verberne, Advocaat, Van Doorne
Prof. Jan Telgen, Hoogleraar Public Procurement, Universiteit Twente

 

 

 

     
    Sessie B: Wijziging en vernietiging van overeenkomsten
   

David van Ee bespreekt de mogelijkheden van wijziging van een overeenkomst na gunning van een opdracht of raamovereenkomst en de risico’s van vernietiging van een overeenkomst wegens strijd met het aanbestedingsrecht.

David van Ee, Advocaat, NautaDutilh 

     
15.30   Doorloop naar tweede ronde sessies
     
15.35   Tweede ronde sessies
     
16.25   Doorloop naar plenaire debat
     
   

PLENAIR DEBAT

     
16.30  

Beoordelingsruimte van de aanbesteder – grenzen aan de rechtsbescherming
Het plenair debat gaat onder meer over de wijze van toetsing door de rechter op basis van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling van de beoordeling door de aanbesteder van inschrijvingen en het herstel van gebreken en de rechtsbescherming van deelnemers aan een aanbesteding.

Joost van der Helm, Raadsheer Rechtbank Den Haag


Panelleden:

Frederik van Nouhuys, Advocaat, Straatman Koster
Petra Heemskerk, Advocaat, CMS

 
17.45   Afsluiting
     
18.00   Borrel

Mis deze dag niet!


In één dag bent u op de hoogte van de meest relevante ontwikkelingen voor de aanbestedingspraktijk in Nederland

 

Punten*


Partners