Sprekers

 


Maurice Essers is gespecialiseerd in EU-recht, mededingingsrecht (concentratiecontrole, kartelrecht en staatssteun), aanbestedingsrecht en in het recht van bijzondere sectoren (openbaar vervoer, zorg, drinkwater en energie).
Op het gebied van het aanbestedingsrecht zet hij zich zowel in voor aanbestedende diensten als voor inschrijvende ondernemingen. Zijn jarenlange ervaring op dit gebied als advocaat is verwerkt in de handboeken "Aanbestedingsrecht voor Overheden" en "Aanbestedingsrecht voor Nutssectoren" en in modellenverzamelingen.
 

Maasdam Broers Fischer advocaten zijn specialisten in mededinging | aanbesteding | staatssteun. Anne begon in 1988 als advocaat, later partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, het kantoor van de Landsadvocaat. Daarvoor werkte zij 12 jaar bij de rijksoverheid en in Brussel. Aanvankelijk trad zij vooral op als advocaat van overheden en non-profit instellingen. Al meer dan 10 jaar zet zij haar kennis en ervaring ook graag in om de belangen te behartigen van ondernemingen die willen inschrijven op aanbestedingen en inkooptrajecten. Zij is werkzaam in diverse sectoren, onder meer afvalinzameling en -verwerking, rioolbeheer, GWW, catering, facilitaire dienstverlening, ICT, forensisch onderzoek, infrastructuur, vervoer, mobiliteit en zorg. Who’s Who Legal merkte haar recent opnieuw aan als een van de ‘leading’ aanbestedingsadvocaten in Nederland. Anne heeft bijzondere ervaring als lid/voorzitter van multidisciplinair samengestelde tenderboards. Die dienen als proceswaarborg bij aanbestedingen van complexe infrastructuur- en mobiliteitsprojecten. Het betreft vaak projecten met een belangrijke ICT-component (Tweede Coentunnel, Anders betalen voor mobiliteit, Corporate Tenderboard Rijkswaterstaat, RijnlandRoute en European Rail Transport Management System). Anne geeft regelmatig cursussen, lezingen en in house-trainingen op het gebied van (Europees) aanbestedingsrecht. Zij is lid van de hoofdredactie van Sdu@ommentaar Aanbestedingsrecht en co-auteur van Tekst&Commentaar Aanbestedingsrecht. Vanaf 1995 is zij rechter-plaatsvervanger in bestuursrechtelijke zaken in de Rechtbank Rotterdam en sinds kort is zij lid van de Algemene Bezwaarschriften Commissie van de gemeente Rotterdam.
 

David van Ee is gespecialiseerd in aanbesteding, contractvorming en geschillen over infrastructuur, industrie en vastgoed.
Hij heeft een coördinerende rol in het team dat adviseert over de grote PPS projecten in Nederland (Ministerie van Financiën en VROM voor PPS Renovatie Financiën, de financiers van Coentunnel Company, de financiers van BAM PPP voor verschillende PPS accommodatie projecten). David heeft de gemeente Amsterdam geadviseerd over de Zuidas en andere grote ontwikkelingsprojecten. David heeft InterGen geadviseerd over de bouwrechtelijke aspecten van de 400 MW Rijnmond 2 centrale en adviseert over andere bouwprojecten in de energie sector. Hij procedeert daarnaast over bouw en aanbesteding namens opdrachtgevers en enkele van de grote Nederlandse aannemers.
David is in 2000 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en is in hetzelfde jaar bij NautaDutilh in dienst getreden. Hij is in 2011 benoemd tot partner. David is lid van de International Project Finance Association. Hij is docent van de Academie voor de Rechtspraktijk en publiceert op zijn vakgebied. 
 


Gijs Verberne is een zeer ervaren (en internationaal aanbevolen) specialist op het gebied van (Europees en nationaal) aanbestedingsrecht, WTO-recht, publiek- private samenwerking (PPS), projectontwikkeling en bouwrecht, zakenrecht, privatisering/ verzelfstandiging van overheidstaken/-diensten, alsmede openbaar vervoerrecht. 
Gijs wordt vaak betrokken bij grote publiek-private en publiek-publieke samenwerkingsconstructies ter begeleiding van complexe aanbestedingen. Hij procedeert veelvuldig over aanbestedingsrechtelijke geschillen.

 

Ingrid van den Berge is sinds 1992 advocaat en sinds 2003 partner bij Nysingh.
Naast haar werk in de advocatuur was zij van 2005 tot 2014 secretaris van de Nederlandse Vereniging van Aanbestedingsrecht en is zij sinds 2006 hoofddocent van de Grotius specialisatie-opleiding Europees en Nederlands aanbestedingsrecht. 

Ingrid heeft samen met de VNG een handreiking geschreven over de aanbestedingsrechtelijke randvoorwaarden van publiek-publieke samenwerking en over het onderwerp “subsidie en/of overheidsopdracht”. 

Zij publiceert jaarlijks met het aanbestedingsrecht-team van Nysingh de Kroniek aanbestedingsrecht jurisprudentie in het Tijdschrift voor Aanbestedingsrecht. Inmiddels zijn deze kronieken in twee bundels verschenen: Kroniek Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 2005 – 2011 en Kroniek Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 2012 – 2015.

 

Jan Michiel Hebly is engaged in complex tender procedures, often regarding works contracts. He also gives advice and litigates in construction law related matters. In these matters he also acts in complaints committees and as a binding adviser. Jan Michiel is also Professor of Construction and Procurement Law at the University of Leiden. He is co-author of the Proportionality Guide and a member of the editorial staff of the Dutch Journal for Construction Law.

 

Jan Telgen (1952) studeerde bedrijfseconometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en promoveerde daar ook in 1979. Hij is lange tijd werkzaam geweest als partner bij PwC (en rechtsvoorgangers) en Significant. Daarnaast is hij sinds 1987 part-time hoogleraar aan de Universiteit Twente. De laatste jaren concentreert hij zich op zijn universitair werk. Daarin houdt hij zich qua onderzoek alleen met de publieke sector bezig met speciale aandacht voor de inkoop van sociale diensten. Qua onderzoeksmethodologie heeft een analytische benadering zijn voorkeur, wat ook naar voren komt in de naam van zijn leerstoel: “Besliskunde en Inkoopmanagement”. Zijn wetenschappelijk werk is bekroond met de Maple Leaf Award, de IFPSM Hans Ovelgonne Award en de ROA Impact prijs.
Naast zijn wetenschappelijke werk vervult hij enkele adviesfuncties. Zo is hij lid van de Tenderboard van een aantal gemeenten, vervult hij rollen in diverse stuurgroepen en wordt hij ingeschakeld als onafhankelijk deskundige in parlementaire onderzoeken (bijvoorbeeld commissie Schouten/Telgen voor onderzoek aanbesteding politievoertuigen).
 

Maxime Verhagen is sinds juni 2013 voorzitter van werkgeversorganisatie Bouwend Nederland. In 2007 wordt hij benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken in het vierde kabinet-Balkenende. Vanaf februari 2010 krijgt hij ook de zorg voor de aangelegenheden van Ontwikkelingssamenwerking. 
Na de verkiezingen van juni 2010 wordt hij weer lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van het CDA. Van oktober 2010 tot november 2012 is hij viceminister-president, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kabinet-Rutte-Verhagen
 

Petra Heemskerk heeft zich volledig gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. Petra begeleidt zowel aanbestedende diensten als inschrijvende ondernemingen. Zij richt zich op de preventieve toetsing van aanbestedingstrajecten, het mede redigeren van aanbestedingsdocumenten en zij treedt op in aanbestedingsgeschillen. Daarnaast adviseert zij omtrent aanbestedingsrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkeling en publiek private samenwerking. Als bijzonder specialisme heeft zij openbaar vervoer, waarbij zij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers begeleidt.
 

Pieter Kuypers adviseert en vertegenwoordigt ondernemingen, overheden en semi-overheden op het gebied van Europees en Mededingingsrecht bij de Europese en Nederlandse gerechten. Pieter is gespecialiseerd in Europees recht, mededingingsrecht en internationaal privaatrecht. Binnen deze rechtsgebieden richt hij zich in het bijzonder op de deelgebieden aanbestedings- en staatssteunrecht.
Sinds 1 februari 2013 is Pieter hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is hij onder meer werkzaam als docent Aanbestedingsrecht bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), doceert hij de Masterclass Europees recht aan de Universiteit Utrecht en geeft hij gastcolleges aan universiteiten in binnen- en buitenland. Naast zijn docerende taak is Pieter lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts die de Minister van Economische zaken heeft ingesteld om een bemiddelende rol in aanbestedingsprocedures te vervullen en niet-bindende adviezen aan betrokken partijen uit te brengen. 
 
 

Wouter Stolwijk was tot 1 januari 2017 directeur van PIANOo. Hij heeft politicologie gestudeerd en gewerkt in het HBO-onderwijs, in de overheidsaccountancy en in octrooien. Tussendoor (van 1993 tot 1996) was hij directeur van de NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur).
Wouter Stolwijk is sinds 2012 lid van de Stakeholder Expertgroup on Public Procurement van de Europese Commissie. 
Als directeur van PIANOo heeft hij zich geprofileerd als een zeer kritisch beschouwer van de aanbestedingspraktijk en –theorie. Steeds weer grijpt hij terug op waar het om begonnen was: Europa economisch sterker maken. Het is zeer de vraag of de dominante juridische benadering van overheidsinkoop dit doel dichterbij brengt. Hij prikkelt bij uitstek aanbestedingjuristen om eens kritisch naar de gerealiseerde praktijk te kijken: hebben we in Europa geen monster gebaard? En wat zou het alternatief kunnen zijn?

 


Babette Blaisse-Verkooijen is advocaat|partner bij Pot Jonker Advocaten in Haarlem. Zij is gespecialiseerd in het Europese aanbestedingsrecht en begon haar carrière in 2002 bij advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam. 
Naast het Europese aanbestedingsrecht is Babette ook gespecialiseerd in het bouwrecht en in het huurrecht.
 
Achtergrond: 

  • gastredacteur Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR)
  • annotator Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN)
  • docent bij het Instituut voor Bouwrecht
  • docent bij de Academie voor de Rechtspraktijk
  • INSEAD, Fontainebleau, mini MBA business course
  • lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
  • lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
 

J.J. (Joost) van der Helm is zijn loopbaan begonnen in de advocatuur en heeft in 2006 de overstap gemaakt naar de rechterlijke macht. Hij is gespecialiseerd in zaken op het terrein van overheidsaansprakelijkheid. Als voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag heeft hij een groot aantal aanbestedingszaken behandeld. Sinds 2013 is hij raadsheer in het Gerechtshof Den Haag. Ook in die hoedanigheid behandelt hij aanbestedingszaken. 
 

Frederik van Nouhuys, advocaat Straatman Koster advocaten, is gespecialiseerd advocaat op het gebied van aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht.

Mis deze dag niet!


In één dag bent u op de hoogte van de meest relevante ontwikkelingen voor de aanbestedingspraktijk in Nederland

 

Punten*


Partners